Ini Adalah Student Journey yang Anak Akan Lalui Bersama Kami...

LEVEL 1

#1 POWER REVISION

Pengajaran dan pembelajaran (PdP) berfokus kepada PENGUKUHAN TOPIK-TOPIK ASAS 2023 seperti algebra, persamaan linear (sekolah menengah) dan operasi tambah, tolak, darab, bahagi (sekolah rendah). Anak wajib ada asas kukuh untuk mudah hadam topik-topik baru 2024.

LEVEL 2

#2 POWER ACADEMIC

PdP berfokus kepada PENGUASAAN SILIBUS 2024. Prestasi anak akan dinilai dari masa ke semasa melalui markah kuiz dan penilaiaan dari guru. Perbincangan ibu bapa & guru akan dibuat bagi mengenalpasti dan menyelesaikan masalah berkaitan prestasi akademik anak. 

LEVEL 3

#3 POWER EXAM

PdP fokus kepada EXAM-ORIENTED LEARNING. Anak akan dibiasakan menjawab soalan berformat peperiksaan sebenar dengan betul, mengikut skema pemarkahan bagi mendapat skor markah penuh.